Tłoczenie dowolnych napisów, dat

z opcją wypełnienia kolorem srebrnym lub złotym


3 rodzaje czcionek do wyboru


hot stamping indywidualne napisy2

klasyczny wygląd

indywidualne napisy personalizujące Twój album

możliwość tłoczenie na okładkach płóciennych oraz skórzanych z wyjątkiem grubych płócien ‘PO”

tłoczenie na pudełkach