Tłoczenie dowolnych napisów z opcją wypełnienia kolorem białym, czarnym srebrnym lub złotym


3 rodzaje czcionek do wyboru


hot stamping indywidualne napisy2

klasyczny wygląd

indywidualne napisy personalizujące Twój album

możliwość tłoczenie na okładkach płóciennych oraz skórzanych z wyjątkiem grubych płócien ‚PO”

tłoczenie na pudełkach